فرادانشجو | تعرفه تبلیغات
60*648 تبلیغات بنری بالای هدر
1 ماه 15000 تومان سفارش و خرید
240*120 تبلیغات بنری گوشه سمت راست
1 ماه 10000 تومان سفارش و خرید
240*120 تبلیغات متنی
1 ماه 5000 تومان سفارش و خرید